Prezentare

Departamentul de Comunicare, Imagine și Marketing Instituțional (DCIMI) este o structură a Universității de Vest din Timișoara menită să asigure transparenţă instituţională, comunicarea cu stakeholderi, promovarea imaginii Universității și consolidarea identității instituționale.

Principalul scop al Departamentului este de a promova Universitatea de Vest din Timișoara prin generarea unei vizibilităţi mai bune a instituţiei şi prin crearea și menţinerea unei imagini pozitive atât la nivel intern, cât și la nivel extern.

Acțiunile DCIMI au în vedere următoarele componente:

  • crearea şi dezvoltarea relaţiilor de comunicare cu  diversele categorii de public ţintă interesate de oferta educaţională şi de cercetare a Universității;
  • informarea intrainstituţională, crearea şi dezvoltarea relaţiilor de comunicare între facultăţile şi departamentele Universităţii de Vest din Timişoara;
  • informarea, crearea şi dezvoltarea relaţiilor de comunicare cu alte instituţii relevante pentru politica şi viziunea Universităţii: administraţie publică, ambasade, alte instituţii educaţionale, companii de media, asociaţii şi organizaţii non-profit, companii private;
  • crearea şi dezvoltarea relaţiilor de comunicare cu reprezentanţii mass media.