Fillere2

Informații privind teza de doctorat dl Bodog F. Florian Dorel

Informații privind teza de doctorat „Managementul și marketingul unităților sanitare” susţinută în 2008 la Universitatea de Vest din Timișoara de către dl Bodog F. Florian Dorel

După cum se cunoaște, Comisia de Etică a UVT, prin hotărârea nr. 14/17.07.2018, a vorbit despre „existența unui grad de similitudine de 36% în teza de doctorat” a dlui Bodog F. Florian Dorel și a observat că „aceasta nu respectă standardele de calitate actuale și etică profesională în modul de elaborare și redactare a tezelor de doctorat”.

În data de 20 iulie, rectorul Universității, respectiv directorul CSUD au făcut două solicitări separate către Comisia de Etică, pentru a lămuri dacă gradul de similitudine poate fi asociat cu plagiatul și dacă atunci când vorbește despre standardele actuale de etică, ele sunt valabile și în raport cu momentul susținerii tezei.

Comisia de Etică s-a consultat cu comisia de experți care a analizat teza și a venit cu specificări în data de 24.07. Astfel, se menționează următoarele: „Comisia de experți de specialitate recomandă Comisiei de Etică și Deontologie Universitară din UVT să propună sancționarea aferentă unei teze de doctorat aflată în situația de a fi considerată <<plagiat>>”. De asemenea, în răspunsul Comisiei de Etică se menționează că:  „Sancționarea aferentă unei teze de doctorat aflată în situația de a fi considerată plagiat se realizează conform articolului 170 din Legea 1/2011 prin procedura declanșată de IOSUD-UVT către CNATDCU, realizată în baza art. 69 (3) din HG 681/2011, Codul Studiilor Universitare de Doctorat și a anexei 2, art. 14 din Ordinul 3897/16.05.2017 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare din 24.03.2016”.

În data de 25 iulie, CSUD a luat act de această clarificare a Comisiei de Etică și a constatat că trebuie declanșată procedura legală prin care IOSUD-UVT propune CNATDCU retragerea titlului de doctor.

Această propunere a fost avizată astăzi, 27 iulie, de Senatul UVT.

Toate documentele vor fi transmise, cu semnătura rectorului UVT, către CNATDCU în cursul zilei de luni, 30 iulie.

Distribuie acest articol

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email