UVT

Lansare proiect „Acces şi echitate în universităţi. Demersuri antreprenoriale inovatoare pentru studenţi şi cadre didactice”

Acces şi echitate în învăţământ pentru elevi şi studenţi

 Lansare proiect „Acces şi echitate în universităţi. Demersuri antreprenoriale inovatoare pentru studenţi şi cadre didactice”

 Universitatea de Vest din Timișoara derulează în perioada 24 iunie 2019 – 23 iunie 2021, în parteneriat cu Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu,  proiectul – „Acces şi echitate în universităţi. Demersuri antreprenoriale inovatoare pentru studenţi şi cadre didactice”, POCU/ 379/6/21/124874.

Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Componenta 379 Bursa Student Antreprenor – Măsura activă pentru creşterea paricipării studenţilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenţă – Regiuni mai puţin dezvoltate, Axa Prioritară 6 Educaţie şi competente, Operaţiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10.

 Durata proiect: 24 luni

 Valoare proiect: 6.673.605,90 lei

 Obiectivul general al proiectului vizează creşterea calităţii, eficienţei şi accesului la învăţământul superior, în corelare cu nevoile pieţei muncii din sectoarele economice, prin dezvoltarea unui program integrat de oferte educaţionale inovative şi atractive, resurse de învăţare moderne şi flexibile, perfecţionarea personalului didactic şi susţinerea studenţilor proveniţi din grupuri vulnerabile.

Principalele beneficii pe care le oferă acest proiect constă în:

 •  445 studenți, dintre care 320 studenti care provin din grupuri vulnerabile, participanți la servicii de consiliere profesională și orientare în carieră;
 • stimulente în sumă forfetară lunară în valoare de maxim 300 de lei/lună, pe parcursul ultimelor 3 semestre de studii la licenţă pentru 320 de studenţi din cele două universităţi partenere;
 • perfecţionarea a 80 de cadre didactice din cele două universităţi prin parcurgerea unui program de formare dedicat personalului didactic universitar;
 • stagii naționale de schimb de bune practici pentru 20 cadre didactice;
 • sesiuni de tutoriat pentru 200 de studenţi;
 • consiliere academică (individuală şi de grup) pentru studenţi;
 • participarea studenţilor la ofertele de studii Competenţe avansate de antreprenoriat, Justiție enviromentală și Starea de bine la locul de muncă.
 • 320 planuri de afaceri/sustenabilitate poststudii in domeniul studiilor de licenta realizate de beneficiari ai burselor student antreprenor.

De beneficiile proiectului pot beneficia următoarele categorii de persoane:

 1. a) studenţi din învăţământul terţiar universitar, în special cei care provin din grupuri vulnerabile, cu accent pe populaţia romă, cei din mediul rural şi studenţii netradiţionali, din cadrul celor universități partenere;
 2. b) personal didactic din învăţământul superior şi personal implicat în dezvoltarea de programe de studii din învăţământul terţiar universitar, din cadrul celor universități partenere;
 3. c) elevi de liceu din judeţele în care va fi implementat proiectul, situate în 3 regiuni mai puţin dezvoltate ale României.

 

Principalele rezultate ale proiectului sunt:

 • 80 de cadre didactice universitare formate/perfecţionate/specializate prin proiect;
 • 200 studenţi vor participa la campaniile de conştientizare în licee;
 • 100 elevi şi studenţi participanţi la şcolile de vară;
 • O Olimpiadă de Altruism derulată;
 • 5 elevi ai Olimpiadei de Altruism premiați;
 • 445 studenţi participanţi la programele cu conţinut inovator derulate (din care minim 320 studenţi proveniţi din grupuri vulnerabile);
 • 445 studenți participanți la programele cu conținut inovator derulate (Competențe avansate de antreprenoriat, Justiție enviromentală și Starea de bine la locul de muncă);
 • 320 studenţi proveniţi din grupuri vulnerabile (dintre care 170 ai Universităţii de Vest din Timişoara şi 150 ai Universităţii Lucian Blaga din Sibiu) vor beneficia de stimulente în suma forfetară lunară în valoare de maxim 300 de lei/lună, pe parcursul ultimelor 3 semestre de studii la licenţă.
 • 320 studenţi proveniţi din grupuri vulnerabile vor fi monitorizaţi şi sprijiniţi în vederea finalizării studiilor;
 • 320 planuri de afaceri/sustenabilitate poststudii în domeniul studiilor de licenta realizate pentru beneficiari ai burselor student antreprenor;
 • 6 evenimente organizate cu un antreprenor pe tematicile cursului de antreprenoriat care va împărtăși din experiența lui echipelor de studenți;
 • 50 studenți participanți la un program de shadowing alături de un antreprenor în cadrul firmei sale;
 • 445 de studenţi beneficiari de consiliere profesională şi orientare în carieră;
 • 200 de studenţi participanţi la sesiuni de tutoriat;
 • 200 de studenţi beneficiari ai activităţilor de consiliere academică (individuală şi de grup).

Distribuie acest articol

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email