Identitate vizuală

Susținem structurile Universității de Vest din Timișoara, în procesul de păstrare a integrității imaginii vizuale a instituției, contribuind la o dezvoltare continuă a întregului sistem de identitate vizuală a UVT și conturând astfel o imagine coerentă a universității prin exemple de aplicare corectă a elementelor identitare.

Manualul de identitate vizuală​

Redactat sub forma unei broșuri, cuprinde îndrumări de utilizare corectă a culorilor, fonturilor și a altor elemente grafice, în vederea realizării materialelor informative și promoționale (cărți de vizită, documente oficiale, afișe, broșuri, obiecte promoționale, etc.). Oferă suport în implementarea normelor de identitate vizuală, astfel încât toate materialele de comunicare interne și externe să reflecte standardele academice ale Universității de Vest din Timișoara.

Wallpaper UVT

În spirirtul susținerii identității Universității de Vest din Timișoara, vă propunem
un wallpaper personalizat cu însemnele specifice instituției.

Logo-ul Universității de Vest​

Unul dintre cele mai importante elemente de identificare a instituției, logo-ul UVT asigură materialelor publicitare caracterul unitar.

Copyright © 2018 DCIMI – Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională