Informații publice

Despre accesul la informații de interes public

Departamentul de Comunicare, Imagine și Marketing Instituțional îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public având ca principală atribuţie asigurarea accesului oricărei persoane la informaţiile de interes public prin:

  • soluţionarea cererilor persoanelor fizice şi juridice recepționate în baza Legii 544/2001;
  • asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public;
  • difuzarea de comunicate, organizarea de conferinţe de presă şi interviuri cu privire la activităţile specifice şi de interes public ale instituţiei.

Accesul la informaţiile de interes public comunicate din oficiu se realizează prin afişare la sediul instituţiei sau în pagina de Internet proprie.

Accesul la informaţiile de interes public comunicate la cerere se realizează pe baza unei cereri-tip transmisă instituţiei noastre prin intermediul poştei electronice, prin scrisoare recomandată sau prin depunerea cererii respective direct funcţionarului responsabil.

Numele şi prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001

Horea Băcanu
Tel: 0256.592.734
Email: horea.bacanu@e-uvt.ro

Informații utile

Copyright © 2018 DCIMI – Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională

Copyright © 2018 DCIMI – Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională