uvtfotoprim

Lansarea proiectului Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative – POCU/320/6/21/121030

Universitatea de Vest din Timișoara, în calitate de beneficiar, împreună cu cei 3 parteneri Universitatea Constantin Brancusi din Targu Jiu – P1, Universitatea Eftimie Murgu din Resita – P2, Universitatea Stefan cel Mare din Suceava – P3, anunță lansarea proiectului Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative – POCU/320/6/21/121030, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea calității și eficienței învățământului universitar terțiar și non-academic tehnic, în acord cu cerințele mediului socio-economic, prin implementarea unui sistem integrat de programe și oferte educaționale inovative, proceduri și instrumente de asigurarea a calității dezvoltat prin colaborare între universități și angajatori, și dedicat formării pedagogice a cadrelor didactice, și dezvoltării competențelor profesionale și socio-emoționale ale studenților și cursanților.

Grupul țintă al proiectului include trei categorii de persoane, conforme cu trei indicatori de realizare vizați de competiția de proiecte: a) personal didactic (4s106), b) studenți din învățământul terțiar universitar (4s100.1) și cursanți din învățământul terțiar non-universitar (4s100.2). Primele două categorii sunt regăsibile la nivelul tuturor celor patru parteneri instituționali ai proiectului, iar cea de a treia doar la nivelul a 2 dintre parteneri (Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu și Universitatea Eftimie Murgu din Reșița). Ca atare pentru indicatorii de realizarea 4s106 și 4s100.1 sunt acoperite trei regiuni (Nord – Est, Vest și Sud – Vest Oltenia) mai puțin dezvoltate ale României, iar pentru indicatorul 4s100.2 două regiuni (Vest și Sud – Vest Oltenia).

De-a lungul celor 30 de luni de implementare a proiectului, vor fi elaborare și ofertate, într-un parteneriat transnațional, peste 20 de programe și activități de formare, dedicate atât cadrelor didactice, cât și studenților. Dezvoltarea și implementarea acestor activități de formare vor aduce împreună experți din mediul universitar (național și internațional), precum și peroane resursă din cadrul angajatorilor.

Proiect cofinanțat din FondulSocial Europeanprin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020.

Date de contact:

Adresa:  Bd. Vasile Pârvan 4

Telefon: +40.256.592.721

Fax: +40.256.592.295

Manager de proiect: Marian ILIE

Asistent de proiect: Andrei TĂRĂBÎC

 

 

Distribuie acest articol

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email