Toata Cladirea UVT (1)

Lansarea proiectului Teaching and Educating for Sustainability, finanțat prin programul Erasmus+, la Universitatea de Vest din Timisoara

Universitatea de Vest din Timișoara, în calitate de coordonator de proiect, desfășurat prin intermediul unei echipe formate din cadre didactice de la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, alături cu partenerii săi din mediul academic și societatea civilă (Universitatea Politehnica Timișoara, Denkstatt Romania Srl., Legjobb vagyok Budapesta ONG, BICERO center za poslovno informatiko Rozman Doo Slovenia, Fundacao da Juventude Portugalia) au lansat, vineri, 25 ianuarie 2019, proiectul Teaching and Educating for Sustainability (TeachSUS), finanțat prin programul Erasmus +, în cadrul acțiunii Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici. Proiectul se desfășoară pe o durată de 24 de luni, valoarea totală a proiectului fiind de 217.730 Euro.

Rectorul Universității de Vest din Timișoara, prof. univ. dr. Marilen Pirtea, subliniază faptul că “obiectivul general al proiectului este transferul cunoștințelor și formarea competențelor necesare implementării cerințelor dezvoltării sustenabile și economiei circulare. Acest obiectiv va fi atins prin inițierea a trei Centre de sustenabilitate, ca structuri non-formale de educație pentru sustenabilitate, respectiv pentru susținerea practică a colaborării dintre principalii stakeholderi interesați în dezvoltarea calității educației orientate către sustenabilitate, iar UVT este liderul de proiect care are în acest moment experiența și determinarea pentru a coordona dezvoltarea unei astfel de rețele utile comunității.

Centrele vor fi organizate în cadrul Universității de Vest din Timișoara, respectiv la partenerii din Portugalia și Ungaria.

Obiectivele intermediare vizează următoarele aspecte:

  • elaborarea unui set de metode moderne de predare a sustenabilității, pe cei trei piloni ai săi, economie, societate, mediu;
  • crearea unui set de resurse digitale flexibile pentru integrarea sustenabilității în planurile de învățământ însoțite de o bibliografie extinsă, care vor fi particularizate pentru mediul universitar și preuniversitar;
  • elaborarea unui manual cuprinzînd metode de predare, studii de caz și teste de evaluare, crearea unei platforme de E-learning prin care beneficiarii (mentorii, trainerii, personalul de predare, studenții, elevii, etc.) vor avea acces larg la resursele de învățare disponibile.

Proiectul prevede, de asemenea, schimburi de bune practici între parteneri și organizarea de sesiuni de training pentru viitorii beneficiari, iar managerul proiectului este doamna prof. univ. dr. Gabriela MIRCEA.

Date de contact proiect: Prof. univ. dr. Gabriela MIRCEA

Manager proiect ERASMUS+, Teaching and Educating for Sustainability (TeachSUS)

e-mail: gabriela.mircea@e-uvt.ro

Distribuie acest articol

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email