Universitatea-de-Vest-Timisoara-Foto-Eyeinthesky (1)

Măsuri de prevenire și monitorizare a riscurilor privind COVID-19 (Coronavirus) în UVT. Hotărâre a Consiliului de Administrație al UVT

Hotărâre a Consiliului de Administrație al UVT

 

Măsuri de prevenire și monitorizare a riscurilor privind COVID-19 (Coronavirus) în UVT

 

 

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) se preocupă permanent de siguranța studenților și angajaților săi și își propune să asigure un mediu sigur de învățare și de lucru în spațiile sale.

În contextul semnalelor publice privind răspândirea cazurilor de infecție cu COVID-19 (Coronavirus), Consiliul de Administrație al UVT, întrunit astăzi, 11 martie 2020, ora 8h00, a analizat toate datele și informațiile publice și oficiale pe care le-a avut la dispoziție și a luat următoarele decizii:

  1. Constituirea unui Comitet pentru Situații Speciale de Urgență al UVT (CSSU-UVT) pentru analiza, monitorizarea și reducerea riscurilor de epidemie Covid-19 (Coronavirus) în UVT. CSSU-UVT va fi permanent în contact cu autoritățile ce desfășoară activități în domeniu și, în funcție de evoluția situației, va propune adoptarea de măsuri de prevenție și limitare a riscurilor de epidemie în UVT. Contactul cu entitatea creată se va face la adresa de e-mail: masuripreventiecovid19@e-uvt.ro.
  2. Asumarea și implementarea prevederilor conținute în „Procedura și criteriile de suspendare a cursurilor școlare în unitățile de învățământ în contextul confirmării unui caz/ mai multe cazuri de COVID-19” din cadrul Hotărârii nr. 6 din 6.03.2020 a Grupului de suport tehnico-științific, privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, emise de Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situații de Urgență, și a altor măsuri prevăzute de documentele oficiale emise de autoritățile statului;
  3. Înlocuirea, în perioada 11-22 martie 2020, a activităților didactice desfășurate în mod standard în regim „față în față” cu activități didactice desfășurate în regim online și reprogramarea celorlalte categorii de activități conexe (conferințe științifice, conferințe publice și de alt gen, concursuri școlare, evenimente culturale, artistice și sportive, dezbateri, alte întruniri sau evenimente cu caracter public etc.) din perioada 11 – 22 martie 2020.
  4. Desfășurarea, în această perioadă (11-22 martie 2020), a activităților didactice în regim online se va face utilizând facilitățile IT & C ale UVT, cadrele didactice și studenții beneficiind de suportul necesar în domeniu. Universitatea de Vest din Timișoara are la dispoziție infrastructura necesară pentru desfășurarea activităților educaționale în sistem online, utilizând platforme de e-learning. UVT dispune de un sistem integrat de platforme specializate pentru învățământ online adaptate specificului comprehensiv al instituției noastre, printre acestea putând menționa Moodle, Google Classroom sau Edmodo, precum și Google Meet sau Skype for Business pentru videoconferințe. Aceste instrumente permit transmiterea suportului de curs și a resurselor bibliografice online, comunicarea electronică dintre studenți și cadre didactice, atât prin mesaje private, cât și de tip forum, organizarea de videoconferințe, stabilirea de sarcini educaționale pentru studenți, încărcarea de teme și proiecte de către aceștia, evaluarea lor și acordarea de feedback sau desfășurarea altor activități de predare-învățare-evaluare.
  5. Activitățile didactice care nu pot fi derulate în regim online vor putea fi recuperate după un grafic stabilit la nivelul fiecărei facultăți.
  6. Activitățile administrative, de cercetare și cele de studiu individual, din cadrul UVT, derulate de către personalul angajat al UVT – cadre didactice și de cercetare, personal administrativ și de suport, se vor desfășura conform programului de lucru obișnuit.
  7. Susținerea campaniei de informare cu privire la măsurile de prevenție necesare, prin intermediul site-ului dedicat acestor informații (https://masuripreventie.uvt.ro/), prin distribuirea de afișe informative în toate sediile universității și prin canalele de comunicare internă, prin e-mailuri către întreaga comunitate universitară (studenți, cadre didactice, angajați) cu privire la măsurile de prevenție ce trebuie respectate și implementate pentru a preveni riscurile de apariție a cazurilor de infecție cu acest virus, dar și prin amplasarea de dozatoare cu soluție dezinfectantă în principalele puncte de acces ale UVT.
  8. În perioada 11-22 martie 2020 vor fi efectuate activități speciale de igienizare în toate spațiile UVT.
  9. Toate mobilitățile din cadrul programelor Erasmus+ și Granturile Spațiului Economic European (SEE), atât Incoming, cât și Outgoing – se suspendă până la data de 31 martie 2020.
  10. CSSU-UVT constituit la nivelul UVT va analiza permanent evoluția situației de la nivel național și local și va propune măsurile adecvate, corelate cu recomandările instituțiilor responsabile ale statului.

 

Prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea

Rectorul Universității de Vest din Timișoara

Distribuie acest articol

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email