UVThappywall

Premieră națională în educație: UVT lansează primul program postuniversitar pentru predare online, adresat în special profesorilor din preuniversitar

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) organizează programul de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă „Resurse educaționale și digitale pentru instruire online”, dedicat formării cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și axat pe desfășurarea activităților de predare-învățare-evaluare în regim online.

Pandemia provocată de virusul SARS-CoV-2 a obligat atât unitățile de învățământ preuniversitar, cât și instituțiile de învățământ superior, să-și adapteze modul de desfășurare a activităților educaționale în regim online. UVT a valorificat această oportunitate în ritm accelerat, reușind să-și adapteze în doar câteva săptămâni toate activitățile de predare-învățare-evaluare la noul context, prin platformele de e-learning. Prin acest nou program, o premieră națională, împărtășim această experiență în domeniul predării online, acum foarte valoroasă, cu colegii noștri cadre didactice din învățământul preuniversitar. Este, cu adevărat, o premieră națională în educație, UVT lansând astăzi primul program postuniversitar de acest tip din România, destinat cadrelor didactice din preuniversitar, dedicat pregătirii acestora pentru învățământul în regim online”, subliniază rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Pirtea.

Programul de studii postuniversitare își propune să ofere participanților pregătirea necesară atât pentru utilizarea de metode didactice și pedagogice specifice în desfășurarea activităților educaționale online, cât și pentru utilizarea de instrumente digitale adecvate.

Durata programului este de 7 săptămâni, inclusiv examenul de certificare a competențelor, toate activitățile didactice desfășurându-se exclusiv online, iar absolvenții programului de studii vor obține un certificat de atestare a competențelor profesionale însoțit de suplimentul descriptiv, eliberat de Universitatea de Vest din Timișoara. Înscrierea candidaților pentru admiterea la programul de studiu se va face online. Perioada de înscriere se deschide astăzi, fiind stabilită pentru intervalul: 25 mai – 10 iunie 2020, cu 15 iunie 2020 – dată propusă pentru începerea programului.  

Cadrele didactice implicate în derularea programului dispun de cunoștințe și experiență practică, atestate prin rezultatele obținute în activitățile de cercetare și prin activitățile de predare-învățare-evaluare desfășurate cu studenții pe platforma elearning.e-uvt.ro, care va fi și suportul pentru activitățile didactice din programul propus.

Obiectivele generale ale programului de studii postuniversitare sunt:

  • formarea cadrelor didactice pentru proiectarea și realizarea activităților educaționale în format e-learning,
  • dezvoltarea competențelor și abilităților necesare utilizării instrumentelor și tehnologiilor digitale în context educațional și
  • pregătirea cadrelor didactice pentru organizarea și gestionarea programelor de educație prin e-learning în domeniile de specialitate.

Competențele vizate de program sunt: utilizarea eficientă a resurselor și instrumentelor digitale în activitățile de predare-învățare-evaluare, comunicare și colaborare utilizând tehnologii digitale în activitățile didactice și crearea de conținut digital.

Programul este înregistrat în Registrul Național al Programelor Postuniversitare (RNPP) gestionat de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), fiind astfel recunoscut la nivel național.

Detalii privind procesul de înscriere, organizarea și desfășurarea acestui program de studii postuniversitare se găsesc pe site-ul UVT, accesând ACEST LINK.

 

Distribuie acest articol

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email