Informații publice

Departamentul de Comunicare, Imagine și Marketing Instituțional îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public având ca principală atribuţie asigurarea accesului oricărei persoane la informaţiile de interes public prin:

  • soluţionarea cererilor persoanelor fizice şi juridice recepționate în baza Legii 544/2001;
  • asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public;
  • difuzarea de comunicate, organizarea de conferinţe de presă şi interviuri cu privire la activităţile specifice şi de interes public ale instituţiei.

Accesul la informaţiile de interes public comunicate din oficiu se realizează prin afişare la sediul instituţiei sau în pagina de Internet proprie.

Accesul la informaţiile de interes public comunicate la cerere se realizează pe baza unei cereri-tip transmisă instituţiei noastre prin intermediul poştei electronice, prin scrisoare recomandată sau prin depunerea cererii respective direct funcţionarului responsabil.

Regulamente si Proceduri

Regulament DCIII

Procedura Operationala privind procesul Organizarea de Conferinte de Presa

Procedura Operationala privind procesul Circuitul Informatiilor de Interes Public in Cadrul UVT in Vederea Elaborarii de Comunicate de Presa

Ghid completare Declaraţii avere 

Ghid de completare a declaraţiilor de avere şi interese

Formulare-tip de cerere şi reclamaţie administrativă

Formular-tip cerere de informatii de interes public
Reclamaţie Administrativă (tip 1)
Reclamaţie Administrativă (tip 2)

Rapoarte

Raport referitor la solicitările transmise UVT în baza Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes publice, în anul 2017

Buletin informativ, conform Legii 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public – 2018

Acte normative

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Numele şi prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001

Florin Jurca
Departamentul de Comunicare, Imagine și Marketing Instituțional
Tel: 0256.592.103
Email: florin.jurca@e-uvt.ro