UVTTT

Rezoluția Consorțiului „Universitaria” de la Timișoara, la aniversarea a 10 ani de la înființare, 21 – 24 noiembrie 2019

Între 21 și 24 noiembrie 2019, la Universitatea de Vest din Timișoara au loc lucrările Consorțiului „Universitaria”, din care fac parte cele mai importante cinci universități din România (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea din București, Universitatea de Vest din Timișoara și Academia de Studii Economice din București).

 

Întrunirea de la UVT a reprezentanților Consorțiului „Universitaria” se desfășoară sub semnul aniversării a 10 ani de la înființarea acestui prestigios for de reprezentare universitară, iar lucrările pe comisii de specialitate urmăresc o agendă în care se regăsesc direcțiile de acțiune ale Consorțiului. Președinția consorțiului, începând cu această întrunire, de la Timișoara, a fost preluată de rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Pirtea.

 

În urma dezbaterilor din panelurile de specialitate și din plenul întrunirii participanților la Consorțiul „Universitaria” de la Timișoara, cele mai importante concluzii au luat forma Rezoluției adoptate astăzi de Consorțiul „Universitaria”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZOLUȚIA

Consorțiului Universitaria,

Timișoara, 21-24 Noiembrie, 2019

 

Noi, reprezentanții universităților Consorțiului „Universitaria”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea din București, Universitatea de Vest din Timișoara și Academia de Studii Economice din București, aflați într-un simbolic moment de bilanț, la 10 ani de la înființare, considerăm că avem deplina îndreptățire de a ne asuma rezultatele, de mare relevanță, obținute în acest prim deceniu de existență, cât și neîmplinirile pe care încă le remarcăm, în demersul atingerii principalelor obiective ale Consorțiului: dezvoltarea eforturilor comune pentru consolidarea și extinderea cercetării științifice, vizibilitatea internațională a publicațiilor proprii și accederea în categoria universităților de referință din Europa, de tip World-Class, dar și spre celelalte deziderate la care am achiesat încă de la constituire.

 

În acord cu cele mai actuale poziții publice ale universităților membre, Consorțiul este preocupat acum și militează public în vederea clarificării subiectelor pe care le consideră de maximă relevanță pentru învățământul superior românesc.

 

Conform modului în care au fost structurate dezbaterile  subiectelor înscrise pe agenda întrunirii Consorțiului „Universitaria” de la Timișoara, 21-24 noiembrie 2019, s-au concretizat câteva concluzii de conținut și politică educațională, care au condus inclusiv la propunerea unei serii de măsuri concrete.

  1. Solicităm să fim parteneri de dialog în elaborarea politicilor publice și a strategiilor naționale în învățământul superior și cercetare. Ne oferim să punem la dispoziția autorităților publice expertiza universităților noastre pentru deciziile legate de educație și cercetare. Ne exprimăm preocuparea în privința indicatorilor propuși în metodologia de clasificare a universităților și ierarhizare a programelor de studii și solicităm alinierea cu bunele practici internaționale privind evaluarea universitară.
  2. Milităm pentru creșterea finanțării astfel încât să acopere necesitățile universităților în deceniul 2020-2030. Pentru realizarea obiectivelor învățământului românesc este necesară alocarea a 1% din PIB pentru cercetare și 6% pentru educație. Propunem alocarea de resurse pentru cercetarea universitară, printr-un mecanism de tip finanțare instituțională de bază. Solicităm transparență în toate procedurile de finanțare, în special în privința datelor raportate pentru finanțarea suplimentară.
  3. Ne angajăm la eforturi comune în cadrul Consorțiului pentru digitalizarea proceselor din universitățile noastre, în aspecte legate de educație, cercetare și administrație.
  4. Solicităm Ministerului Educației și Cercetării și Ministerului Muncii modernizarea Registrului Național al Calificărilor din Învățământul Superior, în urma consultărilor cu universitățile Consorțiului.
  5. Consorțiul „Universitaria” își afirmă preocuparea pentru formarea inițială și continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Consorțiul va propune Ministerului Educației și Cercetării și tuturor actorilor interesați o viziune asupra formării cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, rezultată în urma dezbaterilor dintre specialiștii în științele educației din cele cinci universități membre, pe temele: masteratul didactic, dubla specializare (elaborarea metodologiei de implementare a OUG 96/2016 privind organizarea dublelor specializări), statutul Departamentelor pentru Pregătirea Personalului Didactic din universități. Universitățile membre ale Consorțiului „Universitaria” se arată îngrijorate față de comasarea Institutului de Științe ale Educației cu Centrul Național de Evaluare și Examinare, măsură care duce la dispariția singurului institut național de cercetare în domeniul educației, și solicită Ministerului Educației asigurarea unui cadru instituțional în măsura să nu pună în pericol statutul de instituție de cercetare autonomă pentru entitatea mai sus menționată.
  6. Ne asumăm eforturi comune de promovare în străinătate a programelor de studii și a oportunităților de cercetare din universitățile noastre. Solicităm întărirea și extinderea autonomiei universitare în procesul de recrutare, admitere și înmatriculare a studenților internaționali.
  7. Ne angajăm să dezvoltăm relația cu mediul de afaceri pentru a beneficia de expertiza și opiniile specialiștilor în elaborarea ofertei educaționale pentru studenții noștri, în acord cu cerințele pieței muncii și dezvoltarea culturii antreprenoriale. Solicităm revizuirea Ordinului de Ministru nr. 4 750 din 2019 în vederea alinierii la Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea accesului la programe de studii post-universitare a tuturor absolvenților de licență, indiferent de domeniul absolvit.
  8. Având în vedere proiectul european destinat rețelelor de universități europene, proiect în măsură să modeleze Aria Europeană a Educației, considerăm necesară modernizarea cadrului legal și normativ, precum și încurajarea și sprijinirea universităților românești, în vederea participării în consorții internaționale și a derulării de programe de studii de tip ”joint”/ ”double degree”.
  9. Solicităm urgentarea elaborării metodologiei de evaluare a școlilor doctorale în vederea corelării cu bunele practici în domeniu, asigurarea cadrului legislativ adecvat și inițierea procesului de evaluare a studiilor doctorale; în condițiile în care aceste lucruri nu se pot realiza până la sfârșitul anului, solicităm prorogarea acestui termen.
  10. Ne asumăm alinierea practicilor și priorităților noastre cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/70/1, în cadrul Summit-ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015. Vom continua demersurile pentru a face din universitățile un reper pentru o societate incluzivă.

 

Semnează:

 

Prof. univ. dr. Tudorel Toader,

Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Acad. Prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop,

Rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. Mircea Dumitru,

Rectorul Universității din București

Prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea,

Rectorul Universității de Vest din Timișoara

Prof. Univ. Dr. Nicolae Istudor

Rectorul Academiei de Studii Economice din București

 

Distribuie acest articol

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email