SUPERTECH

Un nou proiect al Universității de Vest din Timișoara: Susținerea progresului studentului de-a lungul întregului program de studii universitare și finalizarea acestora, prin servicii de consiliere educaționala și în carieră

Universitatea de Vest din Timișoara, aflată printre cele mai prestigioase, motivate și dinamice instituții de profil din România, anunță demararea unui nou proiect semnificativ pentru direcția de dezvoltare internă a comunității sale. Astfel, UVT va implementa nou proiect CNFIS-FDI-2019, denumit: “,,Stai in UVT”: Susținerea progresului studentului de-a lungul întregului program de studii universitare și finalizarea acestora, prin servicii de consiliere educaționala și în carieră”, proiect cu valoarea de 422 mii lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea accesului studenților la piata muncii și a inserției lor profesionale conform pregătirii dobâdite, prin îmbogatirea și diversificarea ofertei de servicii de consiliere educatională și în carieră, care cresc gradul de promovare și susțin studentul in finalizarea traseului sau universitar.

În cadrul proiectului vor fi desfășurate activități pentru atingerea următoarelor obiective subordonate:

  • Obiectivul 1. Realizarea unei diagnoze la nivel organizațional pentru identificarea practicilor de consiliere educatională și în carieră, oferite studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), până la 31.07.2019.
  • Obiectivul 2. Elaborarea unei strategii de consolidare, îmbogatire și diversificare a ofertei de servicii de consiliere educațională și în carieră, oferite studenților din UVT, în acord cu rezultatele diagnozei organizaționale, până la 30.09.2019.
  • Obiectivul 3. Informarea și formarea cadrelor didactice din UVT privind conținutul strategiei și a modului de implementare a acesteia la nivel de facultăți, până la 31.10.2019.
  • Obiectivul 4. Realizarea unui studiu pilot de implementare a strategiei privind îmbogățirea și diversificarea ofertei de servicii de consiliere educatională și în carieră oferite studenților din UVT, până la 12.12.2019.

Acticitățile proiectului se vor desfășura de către Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră din cadrul UVT.

În cadrul activităților programate a se desfășura în proiect sunt prevăzute:

  • Diagnoza realității concrete a practicilor și serviciilor de consiliere educatională și în carieră, de la nivel de UVT, în scopul elaborarii și alegerii unor strategii optime de îmbogatire și diversificare a acestora;
  • Elaborarea strategiei de consolidare, îmbogatire și diversificare a ofertei de servicii de consiliere educațională și în carieră oferite studenților din UVT;
  • Informarea cadrelor didactice din UVT privind conținutul strategiei și modul de implementarc al accsteia la nivel de facultăți;
  • Formarea cadrelor didactice din UVT privind conținutul strategiei și modul de implementarc al accsteia la nivel de facultăți;
  • Pilotarea, la nivel de UVT, a strategiei de consolidare, îmbogățire și diversificare a ofertei de servicii de consiliere educatională și în carieră elaborată;
  • Diseminarea bunelor pracțici identificatc în procesul de diagnoză organizatională și promovarea strategiei de consolidare, îmbogățire și diversificare a ofertei de servicii de consiliere educațională și în carieră a studenților.

 

Pentru orice alte informații legate de proiect, vă rugăm să va adresați Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din cadrul UVT (date de contact la adresa: https://ccoc.uvt.ro/).

 

 

Distribuie acest articol

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email