Raport-imagine-724x1024

Universitatea de Vest din Timișoara este dată ca exemplu național de către OECD și și Comisia Europeană, care subliniază bunele practici ale UVT în domeniul antreprenorial și al inovării

Studiul elaborat sub egida OECD și a Comisiei Europene, realizat de HEInnovate sub titlul “Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in Romania 2019”, a fost prezentat într-un  eveniment distinct, desfășurat sub egida Președinției române a Consiliului Uniunii Europene, în 20 și 21 iunie, la București, în evenimentul public “Supporting Innovation and Entrepreneurship in and through Higher Education”. Cu ocazia lansării raportului de țară au fost prezenți peste 200 de reprezentanți ai unor universități de prestigiu din Europa, centre de antreprenoriat și inovare, policy makers, profesori și cercetători.

Instrumentul HEInnovate a fost aplicat în România în ultimii ani. Pe lângă datele colectate, experții OECD și ai Comisiei Europene au făcut vizite de lucru pentru a evalua strategiile universităților din România în domeniul antreprenorial și al inovării.

Cele opt dimensiuni specifice ale studiului HEInnovate în România au fost:

 • leadership și guvernanță,
 • educația antreprenorială,
 • pregătirea și suportul acordat antreprenorilor,
 • capabilități pentru digitalizare,
 • schimbul de cunoștințe,
 • colaborarea cu mediul de afaceri,
 • internaționalizarea,
 • măsurarea impactului.

Studiul arată că în cadrul Universității de Vest din Timișoara există o agendă pentru antreprenoriat, devenită prioritară, care se regăsește într-o serie de acțiuni strategice ale universității, acestea fiind date ca exemplu în raportul HEInnovate. Evaluatorii au subliniat faptul că acest angajament reprezintă fundamentul orientării antreprenoriale a universității. Sunt bucuros pentru faptul că, în urma eforturilor depuse de echipa managerială a UVT în ultimii zece ani, orientarea universității noastre, ca factor educativ pentru viitorul antreprenorial al absolvenților, a ajuns să producă efecte multiple, pozitive și vizibile, apreciate la nivelul cel mai înalt în comisiile de experți ale Uniunii Europene. Este un rezultat pentru care am investit multe eforturi și pe care îl considerăm un adevărat resort motivațional pentru ca să ne dezvoltăm și să consacrăm prezența Universității de Vest din Timișoara în elita universităților europene ce își pregătesc eficient absolvenții pentru antreprenoriat”, subliniază rectorul Universității de Vest din Timișoara, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea.

 

________________________________

 

UNIVERSITATEA ANTREPRENORIALĂ ȘI INOVATIVĂ, DESCHISĂ COMUNITĂȚII

În privința orientării antreprenoriale, raportul a scos în evidență faptul că în România există puține universități care au un model de coordonare și integrare a activităților antreprenoriale și de conectare a acestora cu ecosistemele antreprenoriale locale sau regionale. În privința rolului pe care Universitatea de Vest din Timișoara îl are în cadrul ecosistemului antreprenorial, studiul scoate în evidență faptul că instituția este un promotor de primă vizibilitate, încurajând antreprenoriatul și inovarea pentru dezvoltarea socială și economică.

Un alt obiectiv al studiului a fost acela de a urmări dacă universitățile analizate susțin prin diverse forme finanțarea antreprenoriatului și inovarea. Universitatea de Vest din Timișoara a fost dată ca exemplu deoarece și-a asumat coordonarea proiectelor de finanțare „România Start-up Plus”. O strategie de succes recomandată a fost aceea de a alinia strategia universităților cu cele ale finanțatorilor și investitorilor și susținerea noilor start-up-uri incubate de universitate.

Rolul unei universități antreprenoriale și inovative este de a genera afaceri noi, iar în acest sens, spin-off-urile reprezintă un obiectiv central. În raport, Universitatea de Vest din Timișoara este dată ca exemplu național deoarece a creat Oficiul pentru Transfer Tehnologic și Proprietate intelectuală pentru a promova inovarea și activitățile antreprenoriale. Este subliniată implicarea în comunități locale și internaționale, organizarea de workshop-uri și întâlniri cu profesioniști din domenii variate, dar și training-uri în domenii precum automotive, Internet of Things, sau Industry 4.0.

În privința acordării de finanțări pentru antreprenori, Universitatea de Vest este din nou menționată pozitiv în acest raport, pe de-o parte cu programele de finanțare România Start-up Plus, dar și pentru accesul în rețele de tip venture capital, sau în alte incubatoare și acceleratoare de afaceri.

Digitalizarea și rolul tehnologiilor în educația antreprenorială este o altă dimensiune a studiului HEInnovate. Dimensiunea digitală atât în educație cât și în susținerea demersurilor antreprenoriale este mai puțin întâlnită în instituțiile analizate, fiind recomandată o mai mare utilizare a instrumentelor digitale în universități și focusarea pe domenii specifice ale economiei digitale.

 

Universitățile antreprenoriale și inovative au ca și caracteristică fundamentală conectarea cu ecosistemul antreprenorial regional din care fac parte. Prin urmare, conexiunile universităților cu stakeholderii care definesc ecosistemul antreprenorial și de inovare sunt fundamentale pentru o dezvoltare sustenabilă. În acest sens, a fost remarcată strategia SAS a UVT, prin intermediul căreia activitățile desfășurate sunt conectate la principalele ecosisteme antreprenoriale și de inovare din România. Seria de activități ale SAS a UVT au în vedere conectarea cu resursele ecosistemului antreprenorial și de inovare regional, dar și sinergii cu alte programe naționale și internaționale, pentru a susține dezvoltarea potențialului antreprenorial și de inovare al universității.

________________________________

CULTURA ANTREPRENORIALĂ PENTRU STUDENȚI

Universitatea de Vest din Timișoara fost remarcată, alături de Universitatea Politehnică din București,  pentru conturarea celor mai bune programe antreprenoriale destinate mediului studențesc din întregul sistem universitar românesc. Merită subliniată calitatea implicării tuturor stakeholderilor interni, dar și a angajaților universității, care au un rol esențial în susținerea unei agende pentru antreprenoriat și inovare. În acest sens, sinergia generată, cultura colaborativă și eliminarea barierelor în UVT sunt date ca exemple pentru a implementa mai eficient agenda antreprenorială. La fel, a fost subliniată și deschiderea de a recruta și colabora cu profesioniști din mediul antreprenorial și de afaceri.

Cel de-al doilea pilon al studiului HEInnovate cuprinde informații relevante despre analiza educației antreprenoriale în instituțiile de învățământ superior din România. Educația antreprenorială presupune explorarea unor metode inovative de predare și implică parcurgerea diverselor etape atât în dobândirea unor abilități fundamentale cât și cunoștințe despre demararea și conducerea unei afaceri. Consultanții OECD consideră că în România în momentul de față nu există un cadru inovativ coerent pentru educația antreprenorială și pentru dobândirea unor abilități practice în domeniul antreprenoriatului și inovării. Aceste abilități presupun dobândirea unor abilități și competențe pentru dezvoltarea unei gândiri antreprenoriale care de cele mai multe ori este asociată cu abilitatea de a rezolva probleme utilizând o varietate de metodologii, o abordare inter-disciplinară, abilități soft, de comunicare, management, organizaționale etc. Experții sugerează că acestea pot fi obținute prin învățare „bazată pe probleme”, interdisciplinaritatea cursurilor, internship-uri și sarcini pe care studenții să le realizeze în echipă.

În cazul Universității de Vest din Timișoara, un aspect pozitiv, subliniat în raport, este constă în crearea și consolidarea entității denumite “Asociații Antreprenoriale Studențești”, unde se  pregătesc, într-o manieră informală, cu metodologiile cele mai noi, abilități antreprenoriale și creative ale studenților participanți în cadrul programului de incubare „Ustart”, al Școlii de Vară de Antreprenoriat și Inovare „Stino”, dar și în cadrul „Students Innovation Challenges”.

________________________________

PRINCIPALELE DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII CULTURII ANTREPRENORIALE DIN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA, APRECIATE ÎN CADRUL RAPORTULUI HEInnovate 2019:

 1. Existența unei agende antreprenoriale solid conturate.
 2. UVT a devenit un hub de antreprenorial la nivel regional prin acțiunile sale.
 3. Este de remarcat activitatea Centrului pentru Transfer Tehnologic și colaborarea acestuia cu principalele companii din regiune.
 4. Se poate defini precis prin indicatori și programe un rolul strategic pe care UVT și l-a asumat la nivel de ecosistem antreprenorial regional și de inovare în susținerea start-up-urilor regionale prin programele de educație pe care le desfășoară.
 5. Se remarcă derularea programelor de finanțare “România Start-up Plus”, pe care UVT și le-a asumat.
 6. Un mare avantaj în consolidarea culturii antreprenoriale a UVT este dat de dezvoltarea infrastructurii educaționale digitale a universității în parteneriat cu alte companii, așa cum este și în cazul “Atelierului Digital Google” și „Minds Hub”, sau în cazul cursurilor din domeniul marketingului digital și a abilităților digitale.
 7. În același sens de dezvoltare se situează și angajamentul UVT pentru internaționalizare.
 8. Complementar. Se remarcă acțiunile desfășurate de UVT pentru maparea poziției universității în domeniul științei și cercetării și raportarea la competitori.
 9. Au un rol important și programele formale și informale de educație antreprenorială din cadrul UVT.
 10. Se poate vorbi chiar despre un rol strategic al UVT în dinamica economică și antreprenorială în România.
 11. Experții au sesizat, de asemenea, rolul Oficiului pentru Transfer Tehnologic în realizarea de sinergii între principalele comunități profesionale și implicarea stakeholderilor universității în aceste activități comune.
 12. Bunele practici ale UVT includ și parteneriatele cu ADR Vest, în domeniul specializării inteligente.
 13. Altă dimensiune a bunelor practici este dată de cele cinci proiecte “România Start-up Plus”, gestionate de UVT.
 14. Programele de antreprenoriat ale SAS UVT: „Ustart” – primul program de incubare al UVT, „Stino” – Școala de Vară de Antreprenoriat și Inovare Students Innovation Challenges pe care SAS UVT le desfășoară alături de companiile și instituțiile din Timișoara.
 15. Au o bună vizibilitate seria de activități Minds Hub, desfășurate în centrul din Facultatea de Administrare a Afacerilor din cadrul UVT.
 16. La fel, sunt de remarcat și parteneriatele cu Junior Achievement România, “Innovation Labs”.
 17. Nu în ultimul rând, pentru această situare excepțională a UVT în universul antreprenorial academic românesc au contribuit major și calitatea și cunoștințele experților UVT care scriu proiecte pentru accesarea fondurilor structurale.

Rezultatele studiului anual elaborat sub egida OECD și a Comisiei Europene și realizat prin HEInnovate au fost generate printr-un instrument de colectare a datelor aplicat în România în ultimii ani. Pe lângă datele colectate, experții OECD și ai Comisiei Europene au făcut vizite de lucru pentru a evalua strategiile, din care s-au conturat cele mai multe dintre observațiile și datele concrete calitative ce au condus la structurarea raportului final pentru 2019.

 

 

 

 

 

Distribuie acest articol

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email