uvt-768x451

Universitatea de Vest din Timișoara reușește să catalizeze interesul organizatorilor pentru aducerea în Timișoara a evenimentelor cu adevărat speciale, dar delăsarea administrației locale poate anula aceste eforturi

Universitatea de Vest din Timișoara este promotor constant al bunelor practici în viața comunității, pentru organizarea în Timișoara a evenimentelor cu adevărat speciale, prin catalizarea interesului celor mai performanți tineri, specialiști, a talentelor deosebite, a celor mai experimentați organizatori.

O astfel de implicare a UVT a dus la organizarea în 2014 unei competiții de lansare a unor minisateliți realizați de echipe de elevi din întreaga țară, dedicată inovațiilor și practicilor noi în inventica aplicată domeniului sateliților. Competiția a fost susținută de UVT și girată de Agenția Spațială Română, împreună cu Agenția Spațială Europeană, fiind dedicată în special elevilor de liceu. În 2014, Consiliul Județean Timiș a cooperat la buna desfășurare a acestui eveniment, acordând spațiul Aerodromului Cioca ca amplasament al competiției, aflat la ieșirea din Timișoara, după Calea Torontalului. După cinci ani de la organizarea precedentei competiții de acest gen, reprezentanții Agenției Spațiale Române au solicitat din nou Consiliului Județean Timiș acordarea spațiului de la Aerodromului Cioca, pentru a organiza o nouă ediție a acestei competiții, care este planificată pentru 24 aprilie 2019. Motivația a fost perfect validă, fiind invocate atât faptul că interesul pentru organizarea competiției este al întregii comunități, al centrului nostru școlar și universitar, al orașului până la urmă, evenimentul promovând creativitatea și entuziamul implicării tinerilor, accesul la inovația de vârf din tehnologiile spațiale, dar și avantajul aducerii în Timișoara a unei competiții importante pentru libera circulație a ideilor avansate, plasându-ne în acest fel în circuitul internațional al acestui domeniu de vârf.

Autoritățile administrației locale, în grija cărora se află patrimoniul Aerodromului Cioca, au introdus în această perioadă spre dezbaterea și deliberarea plenului CJ Timiș un nou regulament de utilizare a spațiilor de la Aerodromul Cioca, iar faptul că acest regulament nu a fost încă adoptat și nu a intrat în vigoare face posibilă blocarea evenimentului, prevăzut să aibă loc în 24 aprilie la Aerodromul Cioca. Este de consemnat, cu regret, faptul că un eveniment de această anvergură, precum e cel pe care Agenția Spațială Română intenționează să îl organizeze la Aerodromul Cioca, ajunge în pericol de a fi anulat din cauza unor vicii procedurale și birocratice, mai precis din cauza absenței temporare a unui Regulament în vigoare pentru administrarea și utilizarea spațiilor Aerodromului Cioca.

Nu ne putem exprima cu privire la motivele pentru care adoptarea acestui Regulament a fost întârziată nepermis atâția ani, arătând amorțire și delăsare în activitatea autorităților locale. Suntem însă în situația de a observa că, în ciuda eforturilor depuse de Universitatea de Vest din Timișoara în direcția catalizării interesului organizatorilor pentru aducerea în orașul nostru a evenimentelor cu adevărat speciale, neînțelegerile și sincopele din activitatea decidenților administrației locale, cei care au în responsabilitate gestiunea patrimonială la nivelul județului Timiș, pun în pericol buna desfășurare a unei competiții de anvergură și blochează inițiativele de viitor, deschise gândirii secolului XXI. “Solicităm public CJ Timiș să coopereze cu organizatorii competiției girate de Agenția Spațială Română, pentru a evita, în extremis, anularea evenimentului din 24 aprilie, pe care, dacă l-ar găzdui, ar aduce multă bucurie și entuziasm publicului din oricare alt oraș mare al țării.

Universitatea de Vest din Timișoara susține inițiativele tinerilor creativi și talentați, competițiile lor, și consideră că rolul autorităților locale nu poate fi decât unul de facilitator și partener activ pentru buna desfășurare a competițiilor organizate în acest spirit”, este apelul pe care îl adresează rectorul Universității de Vest din Timișoara, prof.univ.dr. Marilen Pirtea, pentru o rapidă deblocare a avizării evenimentului în spațiul Aerodromului Cioca.

Distribuie acest articol

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email