conf2

UVT anunță deschiderea proiectului „Practica de calitate pentru o carieră de succes”

Universitatea de Vest din Timișoara a lansat astăzi, 22 octombrie 2020, proiectul „Practica de calitate pentru o cariera de succes”, proiect care vizează creșterea nivelului de ocupabilitate în rândul a 325 studenți ai Universității de Vest din Timișoara, viitori absolvenți, prin consolidarea serviciilor de practică și prin dezvoltarea abilităților și competențelor practice solicitate de piața muncii.

Proiectul este implementat de Universitatea de Vest din Timișoara în parteneriat cu SC GI GROUP STAFFING COMPANY SRL și crează cadrul necesar de formare și dezvoltare profesională pentru studenți, în vederea dobândirii de competențe necesare facilitării tranziției de la educație la piața muncii, în special în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Constituirea și funcționarea unui sistem de parteneriate sustenabil cu angajatori din sectorul privat și public, reprezentativi de pe piața muncii, promovarea dezvoltării profesionale prin efectuarea stagiilor de practică și internship în cadrul sistemului de parteneriate sustenabil, creșterea gradului de conștientizare-educare în rândul studenților cu privire la necesitatea și importanța dezvoltării abilităților de luare a deciziilor de carieră prin servicii de orientare și consiliere profesională, reprezintă obiectivele specifice ale proiectului.

În introducerea conferinței, prof.univ.dr. Flavia Mirela Barna, manager proiect, a precizat: „Suntem o echipă acum consolidată, formată din mulți universitari și experți din UVT și din partea partenerului de proiect, care va urmări un obiectiv strategic, constând în dezvoltarea unui cadru de profesionalizare deschis, orientat spre deprinderea de abilități practice de către studenții UVT, pentru o viitoare integrare de succes pe piața muncii”.

Pe lângă managerul de proiect, au mai avut intervenții și doamna Mihaela Ciurel, coordonator activități  SC GI GROUP STAFFING COMPANY SRL, care a dezvoltat tema rolului stagiilor de pregătire practică în facilitarea tranziției de la educație la piața muncii, dar și domnul Cristian Huzău, managerul companiei partener din cadrul acestui proiect, care a prezentat profilul profesional al companiei.

Despre acest proiect, cu o mare arie de adresabilitate în comunitatea studențească din UVT, rectorul Universității de Vest din Timișoara, prof.univ.dr. Marilen Pirtea, a transmis: „Centrul universitar timișorean se dezvoltă mai ales prin contribuția tinerelor generații de absolvenți, esențială pentru creșterea și diversificarea economiei locale. Condiția principală, pentru ca să susținem acest trend, constă în foarte buna adaptare a profilului profesional al acestor absolvenți la nevoile pieței muncii. Iată, tocmai acest obiectiv este considerat important în cadrul acestui proiect, care  vizează  conceperea și implementarea unor module de stagii de practică prin care studenții să dobândească exact abilitățile și deprinderile așteptate de viitorii lor angajatori. Este un exemplu de proiect realist, adaptat dinamicii economiei și lumii de azi, în care specificul ocupațiilor este în permanentă schimbare, iar meseriile viitorului tind să fie apreciate tot mai mult de către tinerii absolvenți”.

Proiectul „Practica de calitate pentru o cariera de succes” este cofinanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 -2020 în cadrul apelului de proiecte POCU/626/6/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în conformitate cu contractul de finanţare nr. 10668/18.09.2020.  

Proiectul are o durată de 24 luni, urmând a se finaliza la 20.09.2022. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 4,328,105.52 lei, din care 4,212,111.10 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.  

Activitățile proiectului includ:

 • Dezvoltarea unui sistem de parteneriate sustenabil cu angajatori din sectorul privat și public în vederea facilitării tranziției de la educație la piața forței de muncă;
 • Consilierea și orientarea profesională a studenților axată pe dobândirea de competențe transversale corelate cu necesitățile pieței muncii;
 • Desfășurarea stagiilor de practică;
 • Dezvoltarea unui sistem de comunicare corelat între angajatori și universitate;
 • Implicarea partenerilor sociali în procesul de dezvoltare a ofertelor de învățământ;
 • Crearea unui HUB multidisciplinar pentru dobândirea competențelor practice;
 • Derularea unor workshopuri de promovare a temelor orizontale (Dezvoltare durabilă, Egalitatea de șanse și nondiscriminarea, Utilizarea TIC și contribuția la dezvoltarea de competențe digitale).

Prin implementarea proiectului se vor obține următoarele rezultate:

 • 1 sistem de parteneriate sustenabil cu mediul socio-economic;
 • 1 Ghid de adaptare la viața activă;
 • 1 eveniment Școala de vară;
 • 20 de studenți instruiți;
 • 5 premii acordate studenților instruiți;
 • 325 de studenți care se vor desfășura activități de auto-cunoaștere pentru consiliere și orientare în carieră;
 • 325 de studenți repartizați la partenerii de practică din cadrul proiectului;
 • 70 studenți repartizați la parteneri de practică din sectoarele economice cu potențial competitiv conform SNC și domeniile de specializare inteligentă SNCDI;
 • Platformă de comunicare online între angajatori și studenți;
 • 130 studenți angajați ca urmare a programelor oferite prin proiect;
 • Un parteneriat social creat și funcțional;
 • 1 Hub multidisciplinar de derulare a stagiilor de practică;
 • 2 workshopuri de dezvoltare a abilităților și competențelor profesionale;
 • 1 workshop pe dezvoltare durabilă;
 • 1 workshop pe egalitate de șanse și nondiscriminare;
 • 1 curs de dezvoltare a abilităților și competențelor TIC;
 • 75 de studenți membri ai grupului țintă participanți la cursuri TIC.

Informații suplimentare se pot obține la Universitatea de Vest din Timișoara

Manager proiect: Prof. univ. dr. Flavia Mirela Barna

E-mail:  flavia.barna@e-uvt.ro

Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Distribuie acest articol

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email