Young woman studying with laptop computer on white desk. Beautiful girls and guys working together wearing casual clothes. Multi-ethnic coworkers group.

UVT înregistrează prezențe mari ale studenților la cursurile și seminariile în format on-line, organizate în cele 11 facultăți componente

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) se preocupă permanent de siguranța studenților și angajaților săi și își propune să asigure un mediu sigur de învățare și de lucru în spațiile sale.

În contextul semnalelor publice privind răspândirea cazurilor de infecție cu COVID-19 (Coronavirus), Consiliul de Administrație al UVT, a analizat, în 11 martie 2020, toate datele și informațiile publice și oficiale pe care le-a avut la dispoziție și a decis înlocuirea, în perioada 11-22 martie 2020, a activităților didactice desfășurate în mod standard, în regim „față în față”, cu activități didactice desfășurate în regim on-line și reprogramarea celorlalte categorii de activități conexe (conferințe științifice, conferințe publice și de alt gen, concursuri școlare, evenimente culturale, artistice și sportive, dezbateri, alte întruniri sau evenimente cu caracter public etc.) din perioada 11 – 22 martie 2020.

Astăzi, UVT a decis să prelungească măsurile adoptate în ședința Consiliului de Administrație din 11 martie 2020, până la termenul de aplicare a măsurilor Decretului de instituire a stării de urgență pe teritoriul României.

Astfel, în UVT, activitățile didactice sunt realizate în regim on-line, acum, prin utilizarea facilităților IT&C disponibile deja în universitatea noastră, cadrele didactice și studenții beneficiind de suportul necesar în domeniu. Universitatea de Vest din Timișoara a pus la dispoziție infrastructura necesară pentru desfășurarea activităților educaționale în sistem on-line, utilizând platforme de e-learning, UVT dispunând de un sistem integrat de platforme specializate pentru învățământ on-line, printre acestea fiind de menționat Moodle, Google Classroom sau Edmodo, precum și Google Meet sau Skype for Business pentru videoconferințe. Aceste instrumente permit transmiterea suportului de curs și a resurselor bibliografice online, comunicarea electronică dintre studenți și cadre didactice, atât prin mesaje private, cât și de tip forum, organizarea de videoconferințe, stabilirea de sarcini educaționale pentru studenți, încărcarea de teme și proiecte de către aceștia, evaluarea lor și acordarea de feedback sau desfășurarea altor activități de predare-învățare-evaluare.

Observând modul în care s-a desfășurat activitatea educațională în zilele lucrătoare ale săptămânii parcurse din 11 până în 18 martie, rectorul Universității de Vest din Timișoara, prof.univ.dr. Marilen Pirtea, remarcă un efect deosebit de pozitiv pe care îl înregistrează programul educațional din UVT: „Contextul absolut neobișnuit din ultima săptămână, în care România a și intrat în stare de urgență, prin efectele Decretului semnat de Președintele României, determinat de riscurile globale și naționale determinate de epidemia de COVID-19, au condus la situația în care profesorii din UVT nu se pot întâlni cu studenții în sălile de curs ale universității. Starea de urgență determinată de riscurile de propagare epidemiologică nu ne opresc, totuși, din activitățile educaționale, noi ne continuăm programul de cursuri și seminarii, dar la distanță. Nu am scăzut în niciun fel ritmul, în acest început de semestru universitar, dimpotrivă, utilizarea aplicațiilor on-line a oferit oportunitatea experimentării generalizate, în toate facultățile UVT, a mijloacelor de comunicare la distanță, oferind posibilitatea de a realiza activitățile speciale de pregătire cu un număr mare de studenți, care s-au arătat foarte interesați de avantajele și chiar confortul mediului virtual de comunicare la distanță. Am înregistrat, în această primă săptămână de cursuri și seminarii, organizate în totalitate on-line, o prezență foarte bună, cu o medie a studenților confirmați la cursuri de peste 75% din studenții înmatriculați. Este absolut îmbucurător faptul că într-o situație de urgență, cum este criza coronavirusului, studenții devin mai conștienți și mai atrași de cursuri și seminarii, fiind on-line în număr foarte mare, alături de cadrele didactice care au început să conducă activitățile de predare-învățare-evaluare cu ajutorul aplicațiilor on-line”.

În Universitatea de Vest din Timișoara este funcțională componenta de digitalizare a tuturor proceselor administrative, de suport și educaționale, consolidată prin identificarea și implementarea de soluții IT care au condus la automatizarea și eficientizarea activităților organizației noastre. Astfel, susținerea procesului educațional UVT prin instrumente IT&C a cunoscut o prioritizare firească, un demers avansat de acum, devenit important pentru creșterea calității și chiar adaptarea actului didactic modern în fața unor condiții limită, cum sunt cele de întrerupere a predării „față în față”, apărute prin forța majoră a crizei declanșate de propagarea coronavirusului.

Rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Pirtea, remarcă: „Rezultatele pozitive ale primei săptămâni de organizare generalizată a cursurilor și seminariilor on-line la UVT ne permit să sperăm că Universitatea de Vest, lider în educația superioară din vestul țării, se va vedea foarte repede transformată în universitatea digitală a viitorului”.

Distribuie acest articol

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email